Al Areen Complex – Bahrein

Opis projekta

Al Areen Complex Bahrein – multi–funkcionalni kompleks (stambeni, hotelski, rekreativni).

 

Detalji Projekta

Projektovanje.

Projekat:
Projektovanje multi–funkcionalnog kompleksa sa rezidencijalnim i rekreativnim sadržajem, ukupne površine 11.000 m².
Lokacija:
Al Areen, Bahrein.
Investitor:
Al-Zamel International Real Estate LLC – Kuwait.
Datum:
2008. godina.
Saradnici:
Centroprojekt doo.