Partneri i Saradnici

Radno vreme
Ponedeljak – Petak: 09:00 – 17:00
Adresa
Admirala Geprata 15, Beograd
Kontakt telefon
+381 64 4811 251

Partneri

OSTALI PARTNERI I SARADNICI

 • PMC MANAGEMENT & CONTROL
 • HIDROPROJEKT SAOBRACAJ AD BEOGRAD
 • LATAS INŽENJERING DOO BEOGRAD
 • Dr. Vojislav Božanić – Fakultet Organizacionih nauka – Univerzitet u Beogradu
 • Dr. Vladimir Cvetković – Fakultet Bezbednosti – Univerzitet u Beogradu
 • Dr. Zoran Radić – Građevinski Fakultet – Univerzitet u Beogradu
 • Dr. Suzana Koprivica – Fakultet za Graditeljski Menadžment – Univerzitet Union
 • Milomir Živanović M.Sc.Civ.Eng. Centroprojekt doo
 • Nikola Nikitović M.Sc.Civ.Eng. Hidroprojekt Saobraćaj
 • Branko Stanojević M.Sc.Arh
 • Mahmoud Dalloul M.Sc.Civ.Eng. PMC Kuwait
 • Adnan Eid M.Sc.Civ.Eng. PMC Kuwait
 • Graham Rainey M.C.I.O.B.

Za sve dodatne informacije i konsultacije