Magnet Minsk – Belorusija

Opis projekta

Magnet Minsk – multi–funkcionalni kompleks (stambeno–poslovni, hotelski, trgovinski, rekreativni).

 

Detalji Projekta

Detaljno planiranje projekta za sve faze (plan izrade crteža, raspored nabavki materijala i raspored isporuke, celoviti i delimični raspored ispitivanja sistema), raspored izvođenja radova i praćenje plana realizacije za elektrotehničke, mašinske i ostale instalaterske radove.

Projekat:
Isporuka i ugradnja elektro i mašinskih radova za poslovnu zgradu, površina kompleksa 39.000 m², 11 etaža (2BF + GF + 8L).
Lokacija:
Minsk, Belorusija.
Datum:
2015. godina.
Izvođač:
Monter Emit doo.
Investitor:
Belpars FLLC.